Финансови Обяви

Безплатни малки обяви за заеми, финансиране, инвестиции и застраховки

ССБ АД Софийска Стокова Борса01.12.2011

Софийската Стокова Борса (SCE) е първата и най-голяма бързоликвидна борса, действаща какво в спотния, така и в срочния пазар. ССБ…

Финансиране16.11.2011

Кредити: бързи, потребителски, корпоративни, земеделски; лизингово финансиране на машини и съоръжения, автомобили, недвижими имоти; банково посредничество; консултации по европейски програми.

ФИНАНСИРАНЕ - КРЕДИТИ25.10.2011

Маршал кредит груп предлага финансиране на бизнес планове и проекти. Ако разполагате с подходяща идея, която е преминала на фаза…

КРЕДИТИ - ЗАЕМИ - ФИНАНСИРАНЕ25.10.2011

Финансова институция предлага финансиране на фирми и частни лица. Кредити срещу обезпечение - НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЗАЛОГ НА ДЯЛОВЕ, АВТОМОБИЛИ.Опростена процедура,…

Финансиране предлага11.09.2011

ДМБ Комерсиал предлага финансиране на готови бизнес проекти. Изпратете ни кратко писмо, което представя Вашата организация, намеренията, целите и продължителността…