Финансови Обяви

Безплатни малки обяви за заеми, финансиране, инвестиции и застраховки

Айрес България04.07.2016

Защитете се от вредното влияние на електромагнитните вълни, излъчвани всекидневно от електронните устройства!
Ефeктивни технологични решения, които могат да…

Оценка на бизнес27.02.2016

КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА БАРИЕРАТА?

Сутрин,…

Изкупуване на дългове10.02.2016

Изкупуване на дългове

1.Изкупуване на кредитни задължения към банки;
2. Изготвяне финансови анализи за губещ бизнес;

Справка в ЦКР за лоши кредити17.11.2015

Предоставяне на справка за кредитна задлъжнялост на физическо или юридическо лице от Централния кредитен регистър (ЦКР) .. Creditinfo.bg